Whistleblower ordning

Københavns Andelskasse under kontrol har en whistleblower ordning.

Formålet med whistleblower ordningen er at sikre, at oplysninger om lovovertrædelser – eller mistanke herom – hurtigt og fortroligt kan blive indberettet til en uafhængig og selvstændig enhed, der kan vurdere, hvilke tiltag der er behov for.

I whistleblower ordningen kan medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Københavns Andelskassen under kontrol foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold.

Indberetninger kan foretages ved at klikke på linket nedenfor til Københavns Andelskasses whistleblower hotline. Hotlinen håndteres af Advokatfirmaet Plesner.

Whistleblower hotline

Yderligere information om brugen af whistleblower ordningen kan findes i Politik for anvendelse af Københavns Andelskasse under kontrols whistleblower ordning, her pdf