Ejendomsfinansiering

Københavns Andelskasse

EJENDOMSFINANSIERING

Indenfor området fast ejendom ønsker Københavns Andelskasse at være en attraktiv spiller på markedet, det såvel indenfor privatkunders køb af helårs og fritidsbolig beliggende i Danmark som erhvervskunders projektejendomme som opføres med henblik på videresalg. Hertil kommer erhvervsejendomme herunder udlejningsejendomme.

HELÅRS OG FRITIDSBOLIG

Københavns Andelskasse ønsker at tilbyde privatkunder boliglån til ejerbolig, det være sig helårs – eller fritidsbolig. Et Boliglån til ejerbolig bruges typisk til at dække udgifter, som ikke kan finansieres med et realkreditlån. Renten er variabel og ydelsen kan derfor stige eller falde i perioder.

Københavns Andelskasse tilbyder som udgangspunkt at finansiere 15 % af boligens værdi som boliglån, henset til normal realkreditbelåning på 80 % samt 5 % udbetaling fra kunden. Københavns Andelskasse tager altid maksimal pant i boligen som sikkerhed.

Københavns Andelskasses rente på boliglån er variabel, hvilket vil sige, at den månedlige ydelse eller løbetiden på lånet vil ændre sig, hvis renten stiger eller falder. Kunden kan selv vælge, om en renteændring skal påvirke den månedlige ydelse eller løbetiden på sit boliglån. Dog kan løbetiden aldrig blive længere end 30 år.

ERHVERVSEJENDOM/UDLEJNINGSEJENDOM

Københavns Andelskasse forstår ved erhvervsejendomme følgende kategorier (i) kontor- og forretningsejendomme (ii) industri og håndværksejendomme (iii) udlejningsejendomme til beboelse (iv) landbrugsejendomme samt (v) ubebyggede grunde (til erhvervsformål).

Alle sådanne lån etableres som udgangspunkt med sikkerhed i ejendommen samt i eventuelle produktionsanlæg/besætning. I forbindelse med finansiering af ny-byggeri samt om- og tilbygninger tages udgangspunkt i ejendommen forventede værdi.

PROJEKTEJENDOM

Københavns Andelskasse kræver som minimum, at sponsor stiller med minimum 20 % egenfinansiering ved projektets opstart ligesom der i alle tilfælde af projektsalg stilles krav om, at Københavns Andelskasse har transport i de underliggende købsaftaler samt relevante projektaftaler og stillede garantier. Københavns Andelskasse forbeholder sig yderligere ret til at få udpeget særskilt projektmonitor for låntagers regning.

Se renten under priser og rentesatser ved at klikke herlink