Investeringskredit

andelsboliglaan

INVESTERINGSKREDITTER

Det er Københavns Andelskasses ønske at tilbyde sine formuende privatkunder en investeringskredit. Københavns Andelskasse tilbyder sine formuende privatkunder en kredit mod sikkerhed i kontanter eller de værdipapirer kunden har i sit depot. Dermed kan kunden øge sin købekraft, hvis denne spotter en investeringsmulighed på markedet.

Med en investeringskredit tilbydes der med andre ord et ekstra gear, med mulighed for et større udbytte, men også en større risiko, hvilket der grundigt orienteres om, forinden etablering af investeringskredit. Københavns Andelskasse orienterer endvidere kunden om, at investeringskreditter ikke kan tilknyttes pensionsmidler.

Det er videre et ufravigeligt krav, at der etableres en ”stop loss” klausul ved alle investeringskreditter, således at der sættes en begrænsning på, hvor stort et tab kunden kan lide på sin investering.

En stop loss ordre virker ved at Københavns Andelskasse i samråd med kunden og kunden angiver en udgangskurs på kundens aktie. Skulle kursen falde og ramme den fastsatte udgangskurs, vil kundens aktier automatisk blive solgt, efter Københavns Andelskasses diskretion.

Københavns Andelskasse forudsætter videre, forinden investeringskreditter etableres, at der er en vis spred­ning på de værdipapirer, der investeres i. Reglerne om spredning er.

  • kreditter < 1 mio. DKK– ingen spredningskrav.
  • kreditter ≥ 1 mio. DKK og < 10 mio. DKK – maksimalt 33 % af porteføljens samlede markedsværdi i ét vær­dipapir (værdipapir relateret til samme underliggende virksomhed).
  • kreditter ≥ 10 mio. DKK – maksimalt 25 % af porteføl­jens samlede markedsværdi i ét værdipapir (værdipa­pir relateret til samme underliggende virksomhed). Investeringskredittens belåningsværdi og sprednings krav overvåges dagligt af Københavns Andelskasse som kontakter kunden, såfremt disse ikke overholdes. Københavns Andelskasse tilbyder sine kunder at låne et beløb svarende til belåningsværdien af de belånte kontanter og værdipapirer. Belåningsgraden på mange aktier er 50 %. Har kunden således værdipapirer for kr. 100.000 i depot, kan kunden typisk få en kredit på kr. 50.000 at handle for.

Se renten under priser og rentesatser ved at klikke herlink

Det er et krav, at du fører din lønkonto i Københavns Andelskasse.