Forbrugslån – et godt alternativ til at købe på kredit

bilfinansiering

FORBRUGSLÅN

BIL OG MOTORCYKEL LÅN

Københavns Andelskasse ønsker at være med til at finansiere privates bil- og motorcykelfinansiering. Andelskassen er bevidste om at et sådanne aktiv hurtigt taber værdi, hvilket gør at der finansieres med en løbetid, som skal passe til værdiforringelsen. En ny bil eller motorcykel kan finansieres op til 8 år, dog vurderes det belånte aktiv individuelt. Renten er variabel og kunden skal stille med en passende kontant udbetaling. Luksus- og specialbiler samt motorcykler finansieres ikke.

MASTERCARD

Københavns Andelskasse kan tilbyde kreditkort med tilhørende kreditfacilitet, hvilket sker i samarbejde med Lokale Pengeinstitutter, hvor vi stiller Mastercard Guld og Mastercard Platin kort til rådighed. Der kan tilbydes 100% månedlig afvikling eller med fast månedlig nedskrivning. På alle kort er der tilknyttet forsikring.

KASSEKREDIT

Københavns Andelskasse ønsker at etablere kassekreditfaciliteter, hvor der er mulighed for løbende at hæve et variabelt beløb op til et aftalt maksimum. Omkostningerne ved kreditten er ligeledes variable, idet der løbende betales renter af det trukne beløb. Hvis maksimum er overskredet, er kontoen i overtræk.

FINANSIERING K/S ANDELE

Københavns Andelskasse ønsker at tilbyde lån for den private investor, som ønsker at tilgå en K/S finansiering. Et K/S selskab anvendes som selskabsform, hvor man som kunde/investor indgår i en fælles investering. Selskaberne anvendes i forbindelse med investering i afskrivningsberettigede aktiver som, ejendomme, skibe samt vind- og solprojekter. Ved at investere på denne måde, kan flere personer investere i aktiver, som man ellers ikke har mulighed for, da man kan nøjes med f.eks. 10 % ejerskab.

Ved finansiering af kunders køb af anparter i K/S udvises generelt en konservativ finansieringstilgang, hvilket vil sige, at der udvises ekstra forsigtighed og omhu i kreditvurderingen. Tegningsmateriale skal nøje læses igennem, især med henblik på at forstå hæftelsesformen og eventuelle resthæftelsesproblematikker. Københavns Andelskasse vil søge bedst mulig sikkerhed i kundens ubelånte aktiver det være sig fast ejendom, finansierede anparter m.v.

ANDEN FORBRUGSLÅN

Københavns Andelskasse definerer øvrige forbrugslån som værende en finansiering til forbrug, f.eks. til en vaskemaskine, møbler, rejse m.v., altså en usikret kreditfacilitet. Københavns Andelskasse har forståelse og respekt for, at nogle kunder har svært ved at spare op, hvorfor at Københavns Andelskasse tilbyder at yde medfinansiering. Finansieringen af denne type udlån har en større risiko, hvorfor prisen i form af rente m.v. er tilsvarende højere.

Københavns Andelskasse udviser agtpågivenhed over for nye kunders motiv til uopfordret at opsøge Københavns Andelskasse med henblik på kredit. Ved kredit til unge kunder skal enhver forbrugsfinansiering kunne dækkes af kundens løbende indtægt.

Se renten under priser og rentesatser ved at klikke herlink