Erhvervsfinansiering

bilfinansiering

ERHVERVSLÅN

Københavns Andelskasse ønsker at tilbyde følgende former for erhvervslån til virksomheder i bred forstand.

ERHVERVSLÅN TIL STØRRE INVESTERINGER

Når virksomheder foretager større investeringer i eksempelvis produktionsanlæg eller varebiler, så finansieres de som regel med et erhvervslån. (Ejendomsinvesteringer finansieres typisk med realkreditlån). Københavns Andelskasse har som udgangspunkt, at virksomheden tilbagebetaler erhvervslånet over en periode, der svarer til investeringens levetid. Hvis du låner til en maskine med en forventet levetid på fem år, betales lånet også tilbage over fem år med lige store månedlige eller kvartalsvise afdrag. Aktiver med en flerårig værdi finansieres og afskrives typisk over 3-10 år.

PROJEKTFINANSIERING

Projektfinansiering er til den langsigtede finansiering af infrastruktur og industrielle projekter baseret på de forventede pengestrømme i projektet. Københavns Andelskasse tilbyder såkaldt non-recourse lån, som er sikret ved projektets aktiver med en tilbagebetaling udelukkende fra projektets cash flow, snarere end fra de generelle aktiver eller kreditværdighed af projektets sponsorer, altså en beslutning delvist understøttet af finansiel modellering.

Københavns Andelskasse ønsker sin finansiering sikret ved alle projektets aktiver, herunder de indtægter-producerende kontrakter. Københavns Andelskasse ønsker med andre ord pant i alle disse aktiver således at Københavns Andelskasse kan overtage kontrollen af ​​et projekt, hvis projekt virksomheden har vanskeligheder, med at opfylde lånevilkår.

LÅN MED VÆKSTKAUTION

Københavns Andelskasse ønsker at være en attraktiv partener også for virksomheder som har vanskeligheder ved at stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få en bankfinansiering. I sådanne tilfælde anvendes Vækstkaution til at afdække risikoen. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, virksomheden selv stiller, og giver dermed virksomheden lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  • Kautionen dækker alle typer af finansiering på op til 2 mio. kr.
  • Kautionen dækker op til 75 pct. af Københavns Andelskasses tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
  • Københavns Andelskasse yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen.
  • Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer.
  • Vækstkaution kan også bruges til garantier.

Vækstkautionen kan benyttes til næsten alle typer af finansiering, heriblandt arbejds- og betalingsgarantier, bank- og realkreditlån, kassekreditter, factoring og leasing.

Se renten under priser og rentesatser ved at klikke herlink