Københavns Andelskasse er specialister i andelsboliglån

andelsboliglaan

ANDELSBOLIGLÅN OG ANDELSBOLIGKREDIT

Finansiering af andelsboliger er et forretningsområde som Københavns Andelskasse finder attraktivt. Vi har stor faglig indsigt, hvilket gør at vi kan stille de rentable priser og yde rådgivning for dem som ønsker denne boligform.

Der kan optage et andelsboliglån med pant op til 100 %. Lånets størrelse fastsættes efter en individuel vurdering af ejendommens prisfastsættelse. Værdien af andelsboligen fastsættes maksimalt som den andelsværdi, der er vedtaget af generalforsamlingen, tillagt værdien af forbedringer.

Hvis Københavns Andelskasse skønner at markedsværdien er lavere end den maksimale værdi, er Københavns Andelskasses vurdering belåningsgrundlaget. Finansiering af andelsboliger kan kun ske i hovedstadsområdet. Lånet kan helt eller delvist etableres som en kredit. Hvis der er tale om et lån er maximal løbetid 30 år, dog vurderes dette individuelt i forhold til kunden og andelsboligens stand. Hvis finansieringen sker som en kredit, er der løbende individuel genforhandling.

STUDIEBOLIGLÅN

Københavns Andelskasse ønsker at etablere kundeforhold med yngre kunder, for at sikre en langvarig relation. Dette har gjort at andelsboliger kan finansieres med en lavere indtægt, dog under væsentlige forudsætninger såsom høj jobsikkerhed efter endt uddannelse, strengere krav til andelsboligforeningens økonomi, ingen forbrugsgæld, geografi, omsættelighed mv.

Københavns Andelskasse kan tilbyde sådanne lån afdragsfrit i studietiden. Renter skal dog betales. Efter endt uddannelse skal afvikling ske. Der udvises større agtpågivenhed til denne type af finansiering, og alle økonomiske risici gennemgås nøje med den studerende.

For begge typer af ovennævnte finansieringer, er der specielle forhold tilknyttet som følge af de løbende myndighedsreguleringer. Dette forholder sig primært til den økonomiske bonitet i Andelsboligforeningen, og sekundært til debitors solvens og gældsgearing.

Se renten under priser og rentesatser ved at klikke herlink

Beregn din månedlige ydelse

Du kan beregne din månedlige ydelse på dit andelsboliglån her.

Bemærk at beregningerne udelukkende er vejledende og at beregningerne og forudsætningerne kan afvige fra et endeligt tilbud fra Københavns Andelskasse.

Låneansøgning word

Gode råd til dig der overvejer at købe andelsbolig

Klik her for at komme til listen over gode råd