Københavns Andelskasse har med ønsket om en snarlig reetablering af andelkassens kapital indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 3. maj 2014.

Under denne generalforsamling vil Andelshaverne blive præsenteret for en aftale om ind- skud af kapital fra visse eksterne investorer, der vil sikre And elskassens fremtidige drift, og som på sigt kan have positiv indflydelse på værdien af Andelshavernes andelsbeviser, og som sikrer, at der ikke umiddelbart bliver tab på kapitalbeviser.

Læs mere her pdf