Offentliggjort den 23. januar 2015

København Andelskasse har i går afholdt ekstraordinær generalforsamling.

 

Det blev besluttet, at følgende blev indvalgt i Repræsentantskabet:

H.C. Hansen som formand

Jesper Bærnholdt som næstformand

Elly Bach

Jesper Bak

Christine Dal Jensen

Per Dal Jensen

Jacob Østergaard Knudsen

Jacoob Rudkjær Nielsen

Kurt B. Nielsen

Dag Schønberg

Henrik Oehlenschlæger

 

Efter det konsoliderende møde i Repræsentantskabet blev følgende valgt til bestyrelsen:

H.C. Hansen som formand

Jesper Bærnholdt som næstformand

Per Dal Jensen

Jacob Østergaard Knudsen

Dag Schønberg

 

Det nye Repræsentantskab og den nye bestyrelse glæder sig til det fremtidige samarbejde og til at udvikle og styrke Københavns Andelskasse

 

For yderligere oplysninger kan direktør Lisbeth Bak, Københavns Andelskasse, kontaktes på telefon 3555 5520 eller e-mail: lb@kbh-andelskasse.dk.