Københavns Andelskasse har besluttet at bede om politimæssig efterforskning af
konstaterede uregelmæssigheder

Læs pressemeddelelse her