Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynetspåtale for overtrædelse af §§ 3 og 4 i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet påtaler, at Andelskassen har handlet i strid med bekendtgørelsen ved den 16. oktober 2013, at have udsendt et brev til alle andelshavere om at støtte op om Andelskassen. Finanstilsynet mener, at der i brevet var en ensidig fokus på fordelene ved at erhverve nye andelsbeviser.

Læs mere her pdf