Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynets rapport afgivet i anledning af Finanstilsynets inspektion i Københavns Andelskasse april 2014.

Den nuværende ledelse i Andelskassen har taget rapportens konklusioner til efterretning, og arbejdet vedrørende bearbejdning af de styringsmæssige mangler er allerede påbegyndt.

Læs mere her pdf