Offentliggjort den 26. januar 2015

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde Københavns Andelskasse for at have givet lån til en række kunders køb af andelsbeviser i perioden november 2011 til udgangen af 2013.

I Københavns Andelskasse har det tidligere været sædvanligt at betinge lånebevilling af kundens køb af andelsbeviser i Andelskassen, og renteberegningen af lån har også tidligere været afhængig af antallet af kundens andele. Den nuværende ledelse i Andelskassen har taget politianmeldelsen til efterretning og afventer politiets videre behandling.

For yderligere oplysninger kan direktør Lisbeth Bak, Københavns Andelskasse, kontaktes på telefon 3555 5520 eller e-mail: lb@kbh-andelskasse.dk.