Torsdag den 16. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse. Bestyrelsesformand H.C. Hansen indledte generalforsamlingen og berettede om udviklingen i Københavns Andelskasse i 2014. Herefter præsenterede bankdirektør Kenneth Eenholt Hansen sig selv og redegjorde for årsregnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Repræsentantskabet blev sidenhen nyvalgt. H.C. Hansen meddelte forsamlingen, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesformand og som medlem af bestyrelsen. Dernæst blev næstformand Jesper Bærnholdt udnævnt til bestyrelsesformand, imens Henrik Oehlenschlæger blev valgt til bestyrelsen som næstformand.

Forslaget til ændringen af vedtægterne blev efter skriftlig afstemning vedtaget.

Referat fra den ordinære generalforsamling

Fra Københavns Andelskasses side skal der lyde et stort tak til de fremmødte.