Optagelsesregler for OTC-Listen

OTC Listen ApS oplever en stigende interesse for at blive noteret på OTC-listen. Listen tiltrækker virksomheder af enhver art – både startups, vækstvirksomheder og store industri-sværvægtere vælger af flere årsager, at blive optaget til handel på Danmarks største handelsplads for unoterede aktier.

Der er ingen generelle optagelseskrav, men der er naturligvis en række formelle krav som selskaberne skal overholde. Kontakt os for nærmere drøftelse.

Gebyr for optagelse: 25.000 kr.
Årsafgift: 30.000 kr.

Priserne er eksklusive moms.