Københavns Andelskasse under kontrol vil pr. 15. november 2018 ikke længere stå for at modtage og formidle ordrer vedrørende køb og salg af unoterede aktier. Handelsordrer, der ikke er gennemført senest den 14. november, vil derfor blive annulleret.