Brugen af check har de seneste år været markant faldende i takt med, at der er kommet nye effektive elektroniske alternativer til checken. Det har givet en markant stigende stykpris for både kunder og banker. Bankerne har på den baggrund truffet beslutning om at ophæve checksamarbejdet.

Ophævelsen af samarbejdet betyder, at der efter den 30. december 2016 ikke længere kan indleveres check til indløsning i en anden bank end den udstedende bank.