I Københavns Andelskasse er du en stor kunde i en lille andelskasse

Københavns Andelskasse

Velkommen til Københavns Andelskasse, et selvstændigt andelsselskab ejet af andelshaverne. Derfor er vores filosofi simpel: Vi er på din side.

Småt er mindst ligeså godt

I Københavns Andelskasse tilbyder vi præcis de samme finansielle ydelser som andre pengeinstitutter f.eks. indlån, udlån, pensions- og boligrådgivning, opbevaring af værdipapirer, erhverv, udenlandske betalinger, hæve- og betalingskort samt webbank.

Du tilknyttes en personlig rådgiver og det direkte telefon nr. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.