Københavns Andelskasse har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, i hvilken forbindelse det kan oplyses, at Jesper Bak er fratrådt som formand for repræsentantskabet for Københavns Andelskasse.

Det kan ligeledes oplyses, at Jesper Bak også er trådt tilbage som formand for bestyrelsen for Københavns Andelskasse og således helt forlader bestyrelsen for Københavns Andelskasse.

Det kan supplerende oplyses, at repræsentantskabet valgte Jacoob Rudkjær Nielsen som formand for repræsentantskabet og som ny bestyrelsesformand i Københavns Andelskasse.

Som følge af stigende regulatoriske krav til Københavns Andelskasse, har Københavns Andelskasses ledelse fundet det nødvendigt at foretage en drastisk omkostningstilpasning. I forbindelse med denne omkostningstilpasning har Kenneth Ullmann Eenholt ønsket at fratræde sin stilling. Derudover har Københavns Andelskasse opsagt to ansatte.

Direktionen består således fremadrettet af adm. direktør Martin Rasmussen.