Københavns Andelskasse har besluttet at vedtage et bødeforlæg vedrørende lånefinansiering af kunders køb af andelsbeviser.

Se her det vedtagne bødelæg.