På generalforsamlingen blev de foreslåede vedtægtsændringer besluttet og følgende udgør fremover Repræsentantskabet i Andelskassen: Jacoob Rudkjær Nielsen, Henrik Angermann, Jeanette Gyldstoff Borg, Nicolai Dyhr, Ulrikke Skov Kejser, Mikael Voss Mogensen, Kurt Nielsen, Morten Solveit, Morten Svebølle og Thomas Schioldan Sørensen.

På det efterfølgende konstituerende møde blev Jacoob Rudkjær Nielsen valgt som formand og Mikael Voss Mogensen valgt som næstformand. I henhold til vedtægter er de således også formand og næstformand for bestyrelsen, hvor desuden Jeanette Gyldstoff Borg blev indvalgt.