Københavns Andelskasses bestyrelse har 23. marts godkendt årsrapporten for 2016.

Regnskab er tilgængeligt på vores hjemmeside under fanen “om andelskassen”.