Årets resultat efter skat viste et overskud  på 5.2 millioner kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 16,6 procent.
Egenkapitalen er nu 46,9 mio. kr. mod 39.5 mio. kr. sidste år.

Overskuddet er tilfredsstillende, som er 873.000 kr. større end resultatet for 2014.

Andelskassens solvens påvirkes positivt, som nu lyder på 20,2 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,39 %, hvilket gør at den kapitalmæssige friværdi er på et komfortabelt niveau.
Der forventes et overskud på 6,5 mio. kr. før skat for 2016.

Klik her for at se årsrapportenpdf