På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2016 godkendt ligesom den af bestyrelsen indstillede anvendelse af underskud og den foreslåede lønpolitik.

I henhold til vedtægter var følgende medlemmer af Repræsentantskabet på valg: Nicolai Dyhr, Ulrikke Skov Kejser, Morten Soltveit, Morten Svebølle og Thomas Schioldan Sørensen. De blev alle genvalgt, ligesom revisor KPMG P/S blev genvalgt.

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen fra andelshaverne.