På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2017 godkendt ligesom den af bestyrelsen indstillede anvendelse af underskud og den foreslåede lønpolitik.

I henhold til vedtægter skulle der vælges 7 nye medlemmer af Repræsentantskabet. Følgende personer blev valgt ind i Repræsentantskabet: Morten Schwartz Nielsen, Justine Emmett, Wael Almaree, Mikkel Pedersen, Dekan Salar, Robert Courtneidge og Jørgen Iversen, ligesom revisor KPMG P/S blev genvalgt.

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen fra andelshaverne.