Vil du investere kan vi rådgive dig

Aftaler om køb og salg af værdipapirer sker ved telefonisk kontakt til Københavns Andelskasse eller via din netbank.

Du kan finde mere information om værdipapirer generelt på vores hjemmeside under Handel og opbevaring af værdipapirer.