Andelskassen indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 13.00.

Læs hele invitationen og find tilmeldingsblanket samt fuldmagt her.