Andelskassen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at indvælge nye medlemmer til Repræsentantskabet og for at ændre de bestående vedtægter.

Læs hele invitationen – find tilmeldingsblanket og fuldmagt samt udkast til vedtægter her.