Da Københavns Andelskasse har fået en ny betydende investor, Clearhaus Holding A/S, og da H.C. Hansen har besluttet at udtræde af Repræsentantskabet, vil bestyrelsen i Københavns Andelskasse gerne indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at foreslå, at der foretages suppleringsvalg til Repræsentantskabet, som kan indvælge nye medlemmer til bestyrelsen.

Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse (CVR-nr. 82 11 22 19) i overensstemmelse med vedtægternes § 8 til afholdelse torsdag d. 12. november 2015, kl. 15.00 på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup. Andelskassen er vært ved kaffe, te og vand.

Generalforsamling vil have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
    Bestyrelsen foreslår valg af advokat Henrik Oehlenschlæger.
  2. Bestyrelsen foreslår, at der foretages suppleringsvalg til Repræsentantskabet.
  3. Valg til Repræsentantskabet.
    Bestyrelsen foreslår, at Claus Christensen vælges til Repræsentantskabet. H.C. Hansen har valgt at fratræde Repræsentantskabet.
  4. Eventuelt.

Læs hele invitationen og find tilmeldingsblanket samt fuldmagt her.