Andelskassen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at indvælge nye medlemmer til Repræsentantskabet.

Læs hele invitationen og find tilmeldingsblanket samt fuldmagt her.