Københavns Andelskasse fik for de første 6 måneder af 2015 et resultat på 2.2 mio. kroner før skat. Dette forrenter egenkapitalen med 7,4 % på halvåret, således at denne nu er 31 mio. kroner. Overskuddet er tilfredsstillende og godt 500.000 kr. større end det budgetterede. Der forventes et samlet overskud for 2015 på 3.5 mio. kroner og en egenkapitalsforrentning på 15 %.

Overskuddet er primært sket via en forbedring i driften, hvor Andelskassens netto rente- og gebyrindtægter er steget med 11,1 % i forhold til samme periode i 2014. Derudover faldt administrationsomkostningerne med 39 %, hvilket primært skyldes en stabilisering i udgifterne til den nødvendige reorganisering af andelskassen i 2014. En forbedring i hensættelser gjorde endvidere, at der har kunnet tilbageføres ca. 600.000 kr. i driften.

Andelskassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,82 %. Ved udgangen af juni 2015 er Andelskassen faktiske solvens 17,3 %, hvilket er en stigning fra 13,4 % i forhold til juni 2014.

Direktør, Kenneth Eenholt Hansen, udtaler: ”Det er positivt at vi har genereret et tilfredsstillende resultat, hvor dels vores basisindtjening pr. omkostningskroner er steget, vores egenkapitalsforrentning er i den bedre ende iblandt pengeinstitutter, samt vores opgjorde individuelle solvens aldrig har været højere. I første halvår har personalet brugt en del kræfter på at efterleve de anmærkninger som Finanstilsynet efterlod ved deres besøg i vinter. Det er jeg stolt af at være en del af. Alle ildsjæle har gjort deres ypperste, så Andelskassen fremstår sikker, rentabel og klargjort til fremtidig vækst selvom konkurrencen er betydelig og der fortsat vil være pres på volumen og marginer”.

“Bestyrelse og direktion har igangsat arbejdet med ny strategiproces, så fremtidens forretningsmodel kan komme på plads. Vi ønsker fortsat at være udbyder af lån med sikkerhed i fast ejendom på konkurrencedygtige vilkår, for fortsat at kunne udnytte vor store kompetence indenfor dette forretningsområde. Fremadrettet vil vi arbejde på at målrette vores produktudbud og forøge vores kompetencer indenfor andre forretningsområder f.eks. investering og erhverv. Dette burde tiltrække flere nye og interessante segmenter. Vi er i god form og forventer at vi kommer styrket ud af 2015”, udtaler Kenneth Eenholt Hansen.

For yderligere information kan vores halvårsrapport læses, og spørgsmål og kommentar kan rettes til Kenneth Eenholt Hansen.

Læs vores halvårsrapport her.