Onsdag den 13. april 2016 blev der afholdt generalforsamling i Københavns Andelskasse.  Bestyrelsesformand Jesper Bak indledte generalforsamlingen og afgav bestyrelsens beretning for 2015. Direktør Kenneth Eenholt gennemgik årsregnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

Der blev foretaget valg til repræsentantskabet, som herefter består af: Henrik Angermann, Jesper Bak, Claus Christensen, Nicolai Dyhr, Ulrikke Skov Kejser, Jakob Knudsen, Jacoob Rydkjær Nielsen, Kurt Nielsen, Henrik Oehlenschlæger og Dag Schønberg. Heriblandt blev det tidligere bestyrelse genvalgt.

Alle de fremmødte takkes for deres deltagelse.