Indkaldelse til årets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 16. april 2015 kl. 17.00 på Hotel Scandic Vester Søgade 6, 1601 København V

Tilmelding, indkaldelse og bilag findes i nedenstående links:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Københavns Andelskasse 2015

Lønpolitik i Københavns Andelskasse

Udkast til vedtægter OGF