Finanstilsynet

Københavns Andelskasse er underlagt Finanstilsynet

Københavns Andelskasse er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs mere om Finanstilsynet her.

Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse 27.09.2017

Københavns Andelskasse har i dag offentliggjort Finanstilsynets redegørelse afgivet i anledning af deres besøg i maj 2017.

Inspektionen var en opfølgning på inspektionen foretaget i 2015/2016.

Læs redegørelsen her.

I forlængelsen af redegørelsen, har Københavns Andelskasse offentliggjort supplerende/korrigerende information for årsrapporten 2016 her.

Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse 17.05.2016

Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynets redegørelse afgivet i anledning af deres ordinære inspektion i december 2015.

Ledelsen i Andelskassen er ved at tage stillingen til redegørelsen, og hvilke tiltag dette kan medføre.

Læs redegørelsen her: Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse pdf

Lånefinansierede andelsbeviser – bøde 06.11.2015

Københavns Andelskasse har besluttet at vedtage et bødeforlæg vedrørende lånefinansiering af kunders køb af andelsbeviser.

Se her det vedtagne bødeforlæg pdf

Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse 18.05.2015

Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynets redegørelse afgivet i anledning af deres ordinære inspektion i januar/februar 2015.

Ledelsen i Andelskassen har allerede færdiggjort langt størstedelen af Finanstilsynets anmærkninger, og den resterende bearbejdning af de styringsmæssige mangler er under udarbejdelse.

Læs redegørelsen her: Redegørelse om inspektion i Københavns Andelskasse pdf

Redegørelse 01.09.2014

Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynets rapport afgivet i anledning af Finanstilsynets inspektion i Københavns Andelskasse april 2014.

Den nuværende ledelse i Andelskassen har taget rapportens konklusioner til efterretning, og arbejdet vedrørende bearbejdning af de styringsmæssige mangler er allerede påbegyndt.

Læs redegørelsen her: Redegørelse pdf

Påtale 01.09.2014

Københavns Andelskasse har i dag på sin hjemmeside offentliggjort Finanstilsynets påtale for overtrædelse af §§ 3 og 4 i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet påtaler, at Andelskassen har handlet i strid med bekendtgørelsen ved den 16. oktober 2013, at have udsendt et brev til alle andelshavere om at støtte op om Andelskassen. Finanstilsynet mener, at der i brevet var en ensidig fokus på fordelene ved at erhverve nye andelsbeviser.

Den nuværende ledelse i Andelskassen har taget Finanstilsynets påtale til efterretning, men er ikke enig i afgørelsen, og overvejer om afgørelsen skal indbringes for Erhvervsankenævnet.

Læs påtalen her: Påtale pdf

Erhvervsankenævnet har i vedlagte kendelse stadfæstet Finanstilsynets afgørelse. Hændelsen er offentliggjort den 16. april 2015

Læs kendelsen her: Kendelse pdf

Solvenskrav 30.06.2014

Med tilførelse af hybrid kernekapital på 8,2 mio.kr. pr. 20. juni 2014 opnåede Københavns Andelskasse en væsentlig rentebesparelse og en solvens på over 12 %, som er mere end krævet af Finanstilsynet.

Forlængelse af frist til opfyldelse af kapitalgrundlagskrav

Den 27.04.2014 har Finanstilsynet sendt svar vedr. forlængelse af frist til opfyldelse af kapitalgrundlagskrav.

Læs svaret her: Svar vedr. forlængelse af frist pdf

Svar fra Finanstilsynet ang. fastsættelse af solvenskrav

Den 25.04.2014 har Finanstilsynet sendt svar til os vedr. fastsættelse af solvenskrav.

Læs svaret her: Svar ang. fastsættelse af solvenskrav. pdf

Påbud 10.12.2013

Den 10.12.2013 har Finanstilsynet påbudt os, at stoppe udlån til nye kunder indtil den 1.7.2014, samt at indsende en redegørelse for Andelskassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter inden den 1.4.2014.

Læs hele afgørelsen her: Afgørelse. pdf

Københavns Andelskasses kommentarer til afgørelsen kan du læse her: Kommentar til afgørelse. pdf

Risikooplysning 9.10.2013

Pr. 30.6.2013 har vi overskredet to pejlepunkter i “tilsynsdiamanten”.

Udlånsvæksten er større end 20 % og likviditetsoverdækningen var under 50 %.

På grund af overskridelserne har Finanstilsynet givet os en risikooplysning, som kan læses her: Risikooplysning pdf

Vi har indsendt en redegørelse til Finanstilsynet, hvori vi udover de oplyste forhold i notatet, har oplyst at udlånsvæksten er sket uden at ændre i forretningsmodel og kreditpolitik. Det betyder at væksten er baseret på udlån med gode sikkerheder i andelsboliger.

Læs vores kommentarer til risikooplysningen her: Kommentar til risikooplysning pdf

Undersøgelse 2013

I februar 2013 foretog Finanstilsynet en fuld undersøgelse i Andelskassen.

Følgende områder blev gennemgået:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Kreditområdet
  • Likviditetsområdet
  • Solvensopgørelsen og opgørelsen af solvensbehovet
  • Økonomiområdet
  • Markedsrisiko
  • IT
  • Revision

Finanstilsynets notat om undersøgelsen kan læses her: Notat pdf