Finanstilsynet har meddelt Finansiel Stabilitet, at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende, og at der ikke er udsigt til at finde en privat løsning på Andelskassens problemer.

Finansiel Stabilitet har vurderet, at afviklingsbetingelserne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder er opfyldt.

Finansiel Stabilitet har derfor besluttet at overtage kontrollen med Andelskassen med øjeblikkelig virkning. Beslutningen indebærer, at Andelskassen videreføres som pengeinstitut indtil videre og at Finansiel Stabilitet træffer beslutninger på vegne af andelshavere og bestyrelse.

Bestyrelsen og direktionen i Andelskassen er afsat med øjeblikkelig virkning og kan ikke disponere på Andelskassens vegne.

Andelskassen havde ultimo 2017 en balance på ca. 370 mio.kr og 13 heltidsbeskæftigede medarbejdere.

Andelskassen har gennem de seneste år modtaget betydelige påbud fra Finanstilsynet.

Andelskassen vil fortsat betjene sine kunder fra fredag morgen, men forholdene i Andelskassen på overtagelsestidspunktet vil påvirke kundebetjeningen.

Finansiel Stabilitet vil i løbet af torsdag aften gennemføre de fornødne foranstaltninger til håndtering af Andelskassen og udsende pressemeddelelse herom. Foreløbigt har Finansiel Stabilitet været nødsaget til at foranledige, at Andelskassens netbank og mobilbank lukkes midlertidigt.

Dispositioner, der foretages efter torsdag den 13. september 2018 kl. 20.00, hvor Finansiel Stabilitet har taget kontrol over Andelskassen, sker i regi af Andelskassen under kontrol.

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11

Eventuelt via pressetelefon, telefon 24 76 35 90