Københavns Andelskasse afholdt den 12. november 2015 ekstraordinær generalforsamling for at foretage et suppleringsvalg til Repræsentantskabet.

Da Andelskassen har fået en ny betydende investor, Clearhaus Holding A/S, og da H.C. Hansen har besluttet at udtræde af Repræsentantskabet, har bestyrelsen foreslået i stedet at indvælge Claus Christensen fra Clearhaus Holding A/S til Repræsentantskabet.

Dette forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

På det efterfølgende konstituerende møde i Repræsentantskabet blev det besluttet at Jesper Bærnholdt skulle fortsætte som formand og Henrik Oehlenschlæger som næstformanden. Efter vedtægter ville disse to være henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen og Repræsentantskabet besluttede desuden at indvælge følgende i bestyrelsen: Jesper Bak, Claus Christensen, Per dal Jensen, Jakob Knudsen, Dag Schønberg.