Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet. Der
udbydes 500 styk aktier à 4.200,- kr. pr. aktie, uden fortegningsret for de nuværende
aktionærer. Samtidig udbydes en mindre post til vore ledende medarbejdere til favørkurs.

Læs mere her.