Diverse informationer omkring Københavns Andelskasse

LISTE OVER ANDRE INFORMATIONER OMKRING KØBENHAVNS ANDELSKASSE

CVR-nummer

Københavns Andelskasses cvr-nr. er 82112219.

Swift-kode

Overførsler til konti i Københavns Andelskasse fra udlandet i DKK og EUR sker direkte, hvorfor SWIFT-koden KOANDKKK skal anvendes. Københavns Andelskasse har siden 1974 været et kontantløst pengeinstitut. Det vil sige, at vi ikke tager imod kontante indbetalinger, eller udbetaler kontanter.

IBAN

IBAN står for International Bank Account Number og er et nummer, som samtlige bankkonti i Europa har tilknyttet. Et IBAN-nummer anvendes typisk i forbinelse med internationale betalinger og overførsler. IBAN er obligatorisk i EU, men også lande udenfor EU har med tiden adopteret systemet. Du finder dit IBAN nummer ved at logge ind i din netbank under “kontovilkår”.

Åbningstider

Vores åbningstider er 10.00 – 16.00 mandag til fredag, men ønsker du at møde os på et andet tidspunkt, kan det sagtens aftales.

Spærre kort

Hvis du skal spærre kort udenfor vores åbningstid skal du ringe på telefon 4489 2929.
Du kan også benytte din netbank til dette formål.

Samarbejdspartnere

Københavns Andelskasse modtager løbende provisioner fra følgende samarbejdspartnere:

  • Nets
  • Sparinvest
  • Dexia Invest
  • Egnsinvest
  • PFA Pension
  • Letpension
  • BRF Kredit
  • Totalkredit
  • DLR Kredit

Klager

Hvis du ønsker at klage over Andelskassen, skal du i første omgang kontakte Interne Advokater ved Finansiel Stabilitet, som du kan kontakte pr. mail mailto:advokat@fs.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade, 8B, 2.sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

Klageansvarlig

Interne Advokater ved Finansiel Stabilitet, som du kan kontakte pr. mail mailto:advokat@fs.dk

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
1256 København K
www.fanke.dk
Tlf. 3543 6333

EU-Kommisionens online klageadgang

EU-Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal andelskassens e-mail adresse info@kbh-andelskasse.dk angives.

Skifte pengeinstitut

Hvis du ønsker at skifte pengeinstitut, kan du læse om dette hos Finansrådet her. Du kan også læse mere i Finansrådets pjece “Sådan skifter du bank”. Du kan downloade pjecen her. pdf

Politik for mangfoldighed i Københavns Andelskasses bestyrelse

For at fremme den relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen, har bestyrelsen for Københavns Andelskasse har fastlagt følgende Politik for mangfoldighed i bestyrelsen pdf

Lønpolitik

Du kan her læse Københavns Andelskasses Lønpolitik pdf

Risikorapport

Du kan her læse Københavns Andelskasses Risikorapport 2016 pdf

 

Indskydergaranti

Du kan her læse mere om Garantiformuens Indskydergaranti