Andelsbeviser

Hvad indebærer det at være andelshaver? 

Københavns Andelskasses formål er at skabe de bedst mulige vilkår for andelskassens andelshavere og kunder.

Det er ikke længere altid et krav, at du er andelshaver for at være kunde i Københavns Andelskasse, men der er ekstra fordele hvis du også ønsker at være medejer af vores pengeinstitut. Men du skal huske, at et andelsbevis er ansvarlig kapital, som ikke er omfattet af indskydergarantien.

Gode vilkår – bestem selv

I Københavns Andelskasse er vi fælles om at finansiere bankvirksomheden og skabe det overskud, som kommer den enkelte andelshaver til gavn i form af gode lånevilkår og bedre renter. Eksempelvis har vi afskaffet mange gebyrer – og alt afhængig af hvor stort dit forretningsomfang er kan vi tilbyde gode rentesatser på alle vores produkter.

Demokrati og medindflydelse

Alle andelshavere i Københavns Andelskasse har én stemme pr. andelsbevis. Naturligvis er vi også fælles om ansvaret for bankvirksomheden, men hæftelsen er begrænset til din andel. Skulle det ske, at andelskassen går konkurs, mister du kun din investering.

Antal af andelsbeviser

Der er i alt en nominel beholdning på 29.116.500 kr. Der henvises til vores regnskaber for yderligere detaljer.