Ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2014

Nedenstående følger resultaterne af diverse afstemningner ved den ekstraordinære generalforsamling d. 21. juni 2014. Repræsenteret andelskapital nom. 21.219.200 heraf 7.574.200 via fuldmagt til bestyrelsen.

Til generalforsamlingen var der 34 fremmødte stemmeberettiget – heraf fire via fuldmagt.

Afstemning

4a: Ja-stemmer:     21.154.200

Nej-stemmer:      35.000

Blank:                   23.000

4b: Ja-stemmer:  21.186.200

Nej-stemmer:         23.000

Blank:                        3.000

4c: Ja-stemmer:    21.186.200

Nej-stemmer:      23.000

Blank:                       3.000

4d: Ja-stemmer:  21.189.200

Nej-stemmer:      23.000

Blank:                           0

4e: Ja-stemmer:  21.160.200

Nej-stemmer: 43.000

Blank:              9.000

Forhøjelse af andelskapitalen:

4a) Nominelt DKK 14.000.000 til fordel for investorerne
Forslaget blev vedtaget med 278 ud af 280 stemmer

4b) Nominelt DKK 7.000.000 til fordel for investorerne
Forslaget blev vedtaget med 276 ud af 280 stemmer

4c) Nominelt DKK 2.496.000 til fordel eksisterende andelshavere

Forslaget blev vedtaget med 275 ud af 280 stemmer

Ændring af vedtægterne:

5a) Ændring af stemmeretsbegrænsning i vedtægternes § 6, stk. 1
Forslaget blev vedtaget med 276 ud af 280 stemmer

5b) Ændring af afstemningsregel i vedtægternes § 10,stk.2
Forslaget blev vedtaget med 269 ud af 280 stemmer

5c) Ophævelse af indløsningsret i vedtægternes § 3, stk. 2,3 og 4
Forslaget blev vedtaget med 252 stemmer ud af 280

Valg til repræsentantskabet:

Jesper Bak
Hans Christian Hansen
Jesper Bjørn Hansen
Jens Kindberg
Erik B. Hansen
Dag Schønberg
Søren Holmblad
Jørn Kristensen
Elly Bach
Søren Brinkmann
Per Dal Jensen

Valg til bestyrelsen:

Jesper Bak (ny formand)
Søren Holmblad (ny næstformand, tidligere formand)
Hans Christian Hansen (nyt bestyrelsesmedlem)
Erik B. Hansen (nyt bestyrelsesmedlem)
Søren Brinkmann (bestående bestyrelsesmedlem)
Elly Birk Bach (ny bestyrelsessuppleant, tidligere bestyrelsesmedlem)
Per Dal Jensen (ny bestyrelsessuppleant, tidligere bestyrelsesmedlem)

Meddelelse af decharge til bestyrelsen og den nuværende direktion.

For forslaget: 118 stemmer
Imod forslaget: 96 stemmer

Da et flertal har stemt for forslaget, er der meddelt decharge til bestyrelsen og den nuværende direktion.

Generalforsamling 2014 – Resultat af afstemning:

Valg til repræsentantskabet

Navn: Antal stemmer
Elly Birk Bach 216
Christine Dal Jensen 195
Jørn Kristensen 184
Torben Krogh Johansen 173
Kim Grünwald 34
Kenneth Petersen 9

Dette betyder, at Elly Birk Bach, Christine Dal Jensen, Jørn Kristensen og Torben Krogh Johansen er genvalgt/valgt til repræsentantskabet.