Københavns Andelskasse har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2017. På generalforsamlingen blev de foreslåede vedtægtsændringer besluttet og følgende personer udgør fremover Repræsentantskabet i Andelskassen:

Christian Hornskov, Leif Christensen, Martin Rasmussen, Morten Soltveit, Morten Svebølle, Mustapha Yassine, Nicolai Dyhr, Søren Noringriis, Thomas Schioldan Sørensen og Ulrikke Skov Kejser – På det efterfølgende konstituerende møde blev Morten Soltveit valgt som formand og Christian Hornskov som næstformand.

Herudover blev følgende personer valgt til bestyrelsen for Københavns Andelskasse – Martin Rasmussen som formand, Christian Hornskov næstformand samt Leif Christensen og Søren Noringriis.

Bestyrelsen besluttede herudover at udnævne Bo Stengaard som adm. direktør.